Friday, December 9, 2011

Ulasan - 4

Tuliskan beberapa pengajaran yang kamu dapati daripada petikan di bawah. Panjang jawapan kemu mestilah tidak kurang daripada 40 patah perkataan. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan.


Contoh Jawapan :

               Semua pihak perlulah prihatin tentang masalah pencemaran. Jika tidak, masyarakat dan negara akan menanggung akibatnya. Pengusaha industri perlu mematuhi peraturan untuk membuang sisa toksik. Penerokaan hutan juga harus terancang agar tidak menimbulkan bencana. Selain itu, kita tidak boleh melupuskan sampah sarap secara terbuka dan tumpahan minyak perlu diurus sebaik mungkin. Dalam hubungan ini, penguatkuasaan undang-undang oleh pihak berwajib perlu dititikberatkan.No comments:

Post a Comment