Thursday, December 8, 2011

Ulasan - 3

Tulis beberapa amalan baik yang kamu peroleh daripada petikan di bawah. Panjang jawapan kamu mestilah kurang daripada 40 patah perkataan. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan.


Contoh Jawapan :

               Kasih sayang banyak mempengaruhi perlakuan seseorang. Perasaan kasih sayang yang melimpah dalam keluarga akan melahirkan individu yang periang dan aktif. Individu yang membesar tanpa kasih sayang yang secukupnya akan menjadi pasif, emosional. Oleh sebab kurang mendapat kasih sayang, adakalanya mereka akan melakukan perkara di luar batasan untuk menarik perhatian. Mereka yang bermasalah sebenarnya ingin menagih simpati daripada masyarakat sekeliling. Hampiri dan fahamilah masalah mereka supaya tindakan mereka tidak melampaui batasan. Kasih sayang yang sebenarnya menjadi pendorong semangat kepada seseorang untuk berjaya.

No comments:

Post a Comment