Monday, December 5, 2011

Ulasan - 2

Tuliskan beberapa pengajaran yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah. Panjang jawapan kamu mestilah tidak kurang daripada 40 patah perkataan. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan.


Contoh Jawapan :

               Sebagai pengguna jalan raya, kita perlu berhati-hati dan mematuhi peraturan yang ditetapkan. Walau bagaimanapun, kewujuban samseng jalan raya mengundang musibah kepada kebanyakan pengguna jalan raya. Kadangkala samseng jalan raya sengaja mengadakan masalah dengan pengguna lain hanya untuk membuktikan bahawa mereka "raja" di jalan raya. Sewajarnya, perkara kecil perlu diselesaikan dengan cara yang betul dan baik. Sebagai pengguna jalan raya, kita juga perlulah berwaspada terhadap golongan samseng ini kerana mereka sentiasa seronok mencari mangsa di jalan raya. Sedarlah sebarang bentuk jenayah adalah salah di sisi undang-undang.

No comments:

Post a Comment