Monday, December 5, 2011

Ulasan - 1

Tuliskan beberapa peranan pihak berwajib yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah. Panjang jawapan kamu mestilah tidak kurang daripada 40 patah perkataan. Tuliskan jawapan kamu dalam satu perenggan.
Contoh Jawapan :

               Peranan badan bertanggungjawab dalam memenangi masalah kesihatan begitu penting. Kerjasama daripada setiap agensi atau jabatan yang terbabit begitu mustahak. Peranan tersebut dapat mengawal dan mencegah demam denggi daripada merebak. Penduduk setempat perlu bergotong-royong membersihkan kawasan tempat tinggal. Pihak pemaju perumahan juga mesti memastikan kawasan yang sedang dibangunkan itu tidak menjadi lokasi pembiakan aedes.

No comments:

Post a Comment