Sunday, December 4, 2011

Kata Majmuk

Kata Majmuk
  • kata majmuk ialah kata yang dibentuk dengan merangkaikan dua atau lebih kata dasar.
  • kata majmuk dieja terpisah tetapi bertindak sebagai satu unit dan membawa makna tertentu.
                 kata dasar                    kata dasar                    kata majmuk
                  cermin            +             mata               =        cermin mata
                  botol               +             air                    =        botol air
                  papan             +             hitam               =        papan hitam


Kata Banyak Makna
  • kata banyak makna ialah perkataan yang mempunyai lebih daripada satu makna.
    contoh :  Masam

                 1.  rasa yang seperti cuka 
    contoh ayat : Rasa air limau itu sangat masam.

                 2. muka yang jernih kerana marah
    contoh ayat : Muka adik masam apabila saya tidak memberinya aiskrim.

No comments:

Post a Comment