Sunday, December 4, 2011

Kata Ganda

Kata ganda dihasilkan dengan menggandakan atau mengulangi kata dasar. Terdapat tiga jenis penggandaan iaitu penggandaan penuh, penggandaan separa dan penggandaan berentak.
  • Kata ganda penuh ialah penggandaan keseluruhan data dasar tanpa mengubah sebarang bentuk.
  • Kata ganda separa ialah penggandaan sebahagian kata dasar sahaja.
  • Kata ganda berentak terhasil apabila seluruh kata dasar yang digandakan mengalami persamaan atau penyesuaian bunyi.

Jenis Kata Ganda
Contoh
Kata Ganda Penuh
cantik-cantik, bulat-bulat, hebat-hebat, besar-besar, dekat-dekat
Kata Ganda Separa
jejentik, lelabah, lelangit, sesiku, pepohon, dedaun
Kata Ganda Berentak
sayur-mayur, lauk-pauk, kayu-kayan, batu-batan, hingar-bingar

No comments:

Post a Comment