Monday, November 7, 2011

Tatabahasa Tahap 1

Penguasaan tatabahasa amatlah penting bagi murid-murid tahap 1 untuk menggunakan kemahiran-kemahiran yang dibelajari dalam membina ayat, mengenalpasti jenis-jenis ayat.....amatlah pentingnya bagi murid-murid tahap 1 untuk belajar tatabahasa di sekolah.


No comments:

Post a Comment