Saturday, November 19, 2011

Tanda Baca

Tanda baca digunakan untuk memberi tanda atau isyarat kepada pembaca dalam bacaan.

a. Tanda noktah atau titik  ( . ) - digunakan untuk mengakhiri ayat
b. Tanda koma ( , ) - untuk menentukan tempat berhenti seketika dalam ayat
c. Tanda soal ( ? ) - untuk menunjukkan kata tanya
d. Tanda sengkang ( - ) - untuk menunjukkan perkataan gandaan
e. Tanda seru ( ! ) - untuk mengakhiri ayat seruan
f. Tanda pengikat kata ( "   " ) - bagi menunjukkan cakap ajuk
g. Tanda titik bertindih ( : ) - digunakan dalam ayat bagi memperkenalkan sesuatu
h. Tanda koma bertindih ( ; ) - digunakan dalam rangkap pantun dan semasa memisah dua   
                                                        atau beberapa klausa

Isi tempat kosong dengan tanda baca yang sesuai

1. Aduh .............. sakitnya perut saya ............
2. Emak membeli ikan ...........sayur-sayuran........... dan buah-buahan di pasar tani itu.
3.  ........... Yusof........... bilakah kamu akan berlepas ke london ..........  ...........tanya Ramlah.
4. Sila bawa barang-barang ini .......... gam ..........gunting .......... benang .......... dan kertas..........
5. " Sekolah saya akan mengadakan sukan tahunan ke..........15 di padang esok..........." kata 
       Swee Lin kepada Nirmala.

Jawapan :

1. Aduh , sakitnya perut saya !
2. Emak membeli ikan , sayur-sayuran , dan buah-buahan di pasar tani itu.
3. " Yusof , bilakah kamu akan berlepas ke london ?  " tanya Ramlah.
4. Sila bawa barang-barang ini ; gam , gunting , benang , dan kertas .
5. " Sekolah saya akan mengadakan sukan tahunan ke - 15 di padang esok , " kata Swee Lin 
        kepada Nirmala.

No comments:

Post a Comment