Monday, November 21, 2011

Marilah berseronok.....1

Bermain sambil berlajar amatlah penting bagi menarik minat murid-murid terutamanya bagi murid Tahap 1.
Marilah guru-guru juga bersama-sama berlajar lagu ABC ini dengan menggunakan isyarat tangan supaya dapat diaplikasikan dalam P&P murid, terutamanya murid Tahun 1.


No comments:

Post a Comment