Sunday, November 27, 2011

Imbuhan Awalan ......

Imbuhan Awalan

" meN-" dan " peN-"

Cara-cara penambahan imbuhan "meN-" dan "peN-" pada kata dasar.


Imbuhan
Huruf Awal Kata Dasar
Contoh
Me- / Pe-
l, r, m, n, ng, ny, w
Masak = memasak
Nyala = menyala
Mem- / Pem-
b, p, f  ( p dan f digugurkan )
Puji = memuji
Fikir = memikir
Men- / Pen-
c, d, j, t, z ( t digugurkan )
Cucuk = mencucuk
Tanam = menanam
Meng- / Peng-
a, e, i, o, u, g, h, k ( k digugurkan )
Air = mengalir
Ubah = mengubah
Kongsi = mengongsi
Meny- / Peny-
s  ( s digugurkan )
Selia = menyelia
Sokong = penyokong
Menge- / Penge-
Perkataan yang mempunyai satu suku kata sahaja
Lap = mengelap
Bom = megebom


Penggunaa dan contoh perkataan berimbuhan "meN-" dan "peN-"


Imbuhan
Penggunaan
Contoh

meN-
Menunjukkan maksud melakukan sesuatu
Mencuci, memukul
Menjadikan kata nama seperti kata kerja
Melancong, mendengar
Menunjukkan maksud seakan-akan
menggunung

peN-
Menunjukkan perbuatan sesuatu pekerjaan
Pencuri, pemburu
Menunjukkan alat atau perkakas
Penyapu, pembaris
Menunjukkan sifat seseorang
Pemalas, pemboros

No comments:

Post a Comment